ԷՍՏՐԱԴԱՅԻՆ ԱՐՎԵՍՏ (էստրադային դերասան)

Կրթության ձևը`  առկա:
Ուսման տևողությունը հիմնական (ընդհանուր) կրթությամբ (9-ամյա կրթություն)`  4 տարի, միջնակարգ կրթությամբ
(12-ամյա կրթություն)`  4 տարի:
Ընդունելության քննությունը`  մասնագիտություն (վոկալ, սոլֆեջո/գրավոր/):