ՓՈԽՏՆՕՐԵՆՆԵՐ

Տնօրենի տեղակալ՝ ուսումնական աշխատանքների գծով


ԱՆՆԱ ՑՈԼԱԿԻ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

Տնօրենի տեղակալ՝ կրթական աջակցությունների աշխատանքների գծով


ՏԻԳՐԱՆ ՄԱԿԲԵԹԻ ԴԱՎԹՅԱՆ


 Կենսագրություն․․․ 

Տնօրենի տեղակալ՝ կազմակերպա-դաստիարակչական  աշխատանքների գծով


ՀԱՍՄԻԿ ԱՐՄԵՆԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Տնօրենի տեղակալ՝ վարչատնտեսական աշխատանքների գծովԱՐՍԵՆ ՍԵՎՈՅԻ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Տնօրենի տեղակալ՝ երաժշտական աշխատանքների գծով

ՏԻԳՐԱՆ ԱՐԿԱԴԻԻ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԵՒ ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

Կադրերի բաժնի վարիչ

ԼԻԱՆԱ ՊԱՎԵԼԻ ԲԱԲԱՅԱՆ


Կադրերի բաժնի տեսուչ

ՍԻՐԱՆ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ


Գլխավոր հաշվապահ


ՌՈԶԱ ԳՈՒՐԳԵՆԻ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ


Հաշվապահ

ՍԱԹԻԿ ԱՎԵՏԻՔԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ


Ուսումնական մասի վարիչ

ԹԵՐԵԶԱ ԽԱՉԱՏՈՒՐԻ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ


Գործավար

ՀԱՍՄԻԿ ԱՐԹՈՒՐԻ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ


Կարիերայի բաժնի պատասխանատու

ԼԻԼԻԹ ՊԱՎԵԼԻ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ


Արխիվարար

ՀԱՍՄԻԿ ԼՅՈՒԴՎԻԳԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ


Գրադարանավար

ԱՐՄԻՆԵ ՊԱՎԼԻԿԻ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ