ՀԱԳՈՒՍՏԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ (դիզայներ`հագուստի մոդելավորող-նախագծող)

Կրթության ձևը`  առկա:
Ուսման տևողությունը հիմնական (ընդհանուր) կրթությամբ (9-ամյա կրթություն)`  3 տարի, միջնակարգ կրթությամբ (12-ամյա կրթություն)`  3 տարի:
Ընդունելության քննությունը`  գծանկար:

Cart