ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾ (լուսանկարիչ)

Կրթության ձևը`  առկա:
Ուսման տևողությունը հիմնական (ընդհանուր) կրթությամբ (9-ամյա կրթություն)`  3.5 տարի, միջնակարգ կրթությամբ (12-ամյա կրթություն)`  2.5 տարի:
Ընդունելության քննությունը` մասնագիտություն:


Cart