ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾ (լուսանկարիչ)

Կրթության ձևը`  առկա:
Ուսման տևողությունը հիմնական (ընդհանուր) կրթությամբ (9-ամյա կրթություն)`  3.5 տարի, միջնակարգ կրթությամբ (12-ամյա կրթություն)`  2.5 տարի:
Ընդունելության քննությունը` մասնագիտություն (ներկայացնել 3-4 լուսանկար՝ տպված A4 ֆորմատի թղթի վրա, պատմել ներկայացրած լուսանկարների մասին):


<<ՌԵԺԻՍՈՒՐԱ                        ԱՐՎԵՍՏԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ... >>
 
 Cart

Cart is empty.