Աննա Ցոլակի Կիրակոսյան – տնօրենի տեղակալ՝ ուսումնական աշխատանքների գծով
Էլ. հասցե՝ [email protected]
Հեռախոս՝ +374 (10) 480 580


Տիգրան Մագբեթի Դավթյան – տնօրենի տեղակալ՝ կրթական աջակցությունների աշխատանքների գծով
Էլ. հասցե՝ [email protected]
Հեռախոս՝ +374 (10) 480 580


Հասմիկ Արմենի Սարգսյան – տնօրենի տեղակալ՝ կազմակերպադաստիարակչական  աշխատանքների գծով
Էլ. հասցե՝ [email protected]
Հեռախոս՝ +374 (10) 480 580


Տիգրան Արկադիի Կարապետյան – տնօրենի տեղակալ՝ երաժշտական աշխատանքների գծով

Էլ. հասցե՝ [email protected]
Հեռախոս՝ +374 (10) 480 580


Արսեն Սևոյի Ղազարյան – տնօրենի տեղակալ՝ վարչատնտեսական աշխատանքների գծով
Էլ. հասցե՝ [email protected]
Հեռախոս՝ +374 (10) 480 580


Լիանա Պավելի Բաբայան – կադրերի բաժնի վարիչ
Էլ. հասցե՝ [email protected]  
Հեռախոս՝ +374 (10) 480 580,    +374 (44) 250 041

Սիրան Վոլոդիայի Հակոբյան – կադրերի բաժնի տեսուչ

Էլ. հասցե՝ [email protected] 

Հեռախոս՝ +374 (10) 480 580,    +374 (91) 726 564

Ռոզա Գուրգենի Կիրակոսյան – գլխավոր հաշվապահ 
Էլ. հասցե՝ [email protected]
Հեռախոս՝ +374 (10) 480 581,    +374 (94) 462 219


Լիլիթ Պավելի Եղիազարյան – կարիերայի կենտրոնի պատասխանատու
Էլ. հասցե՝    [email protected]    
Հեռախոս՝+374 (10) 480 580,    +374 (94)561 819

Cart

Cart is empty.